Gliceryny trioctan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C9H14O6
M( g/mol): 218,21
CAS: 102-76-1
Wyczyść

Glyceryl triacetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 3 l
7. 5 l
8. 10 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C9H14O6
2. Synonimy 1,2,3-triacetoksy propan
3. M( g/mol) 218,21
4. CAS 102-76-1
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach zjełczały
4. Temperatura topnienia °C 3
5. Temperatura wrzenia °C 258-260
6. Temperatura samozapłonu °C 432
7. Temperatura zapłonu °C 138
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,05% obj./7,73% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C ~23 mPa*s (20°C)
10. Cisnienie pary <0,1 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,16 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 64 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. pH 5,0 – 6,0 (50 g/l H2O, 20°C
15. log P(w/o) 0,25

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min 99,0 %
2. Wolny kwas (CH3COOH) max. 0,02 %
3. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,431 – 1,433
4. Pozostałość po prażeniu max. 0,006 %
5. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,159 – 1,163
Shopping Cart