Gliceryna 85% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C3H8O3
M( g/mol): 92,1
CAS: 56-81-5
Wyczyść

Glycerin solution 85%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C3H8O3
2. M( g/mol) 92,1
3. CAS 56-81-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C 182°C/20 mmHg(lit.)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C 160
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,2249 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH 5,5 – 8

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 85,0 % ± 1,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,00005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,0002 %
5. Arsen (As) max. 0,00004 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,0005 %
7. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1,2249
Shopping Cart