Formalina buforowana 4%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HCHO
M( g/mol): 30,03
   
Wyczyść

Formaldehyde 4% buffer solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5l
2. 10l
3. 20l
4. 30l
5. 1l
6. 2,5l
7. 3l
8. 500ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HCHO
2. M( g/mol) 30,03
3. H 302, 317, 351
4. P 280, 302+352, 308+313
5. RID/ADR nie dotyczy
6. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
2. Di- sodu wodorofosforan bezwodny wg przepisu
3. Sodu diwodorofosforan bezwodny wg przepisu
4. Zawartość formaldehydu ok. 4,0 %
Shopping Cart