Formaldehyd 40% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HCHO
M( g/mol): 30,03
CAS: 50-00-0
       
Wyczyść

Formaldehyde 40% solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 3l
6. 5l
7. 10l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HCHO
2. Synonimy aldehyd mrówkowy, metanal, formalina
3. M( g/mol) 30,03
4. CAS 50-00-0
5. H 301, 311, 315 , 317, 319, 331, 335, 351
6. P 301+330+331, 302+352, 305+351+338, 309,310
7. RID/ADR 8,III
8. UN 2209

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C -118
5. Temperatura wrzenia °C 96-98
6. Temperatura samozapłonu °C około 300
7. Temperatura zapłonu °C około 62
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 7% obj./73% obj.
9. Cisnienie pary ok. 1,36 hPa (200°C)
10. Gęstość g/cm3 1,092 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, eter etylowy, metanol, n-butanol, n-propanol
13. pH około 3 – 4 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 40,0± 1,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005%
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005%
4. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
5. Chlorki (Cl) max. 0,0005%
6. Siarczany (SO4) max. 0,005%
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,005%
8. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,092
9. Kwasy organiczne (j. HCOOH) max. 0,05 %
Shopping Cart