Formaldehyd 36-38% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HCHO
M( g/mol): 30,03
CAS: 50-00-0
       
Wyczyść

Formaldehyde 36-38% solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2,5l
6. 3l
7. 5l
8. 10l
9. 20l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HCHO
2. Synonimy aldehyd mrówkowy, metanal, formalina
3. M( g/mol) 30,03
4. CAS 50-00-0
5. H 301, 311, 315 , 317, 319, 331, 335, 351
6. P 301+330+331, 302+352, 305+351+338, 309,310
7. RID/ADR 8,III
8. UN 2209

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry, nieprzyjemny
4. Temperatura topnienia °C -92
5. Temperatura wrzenia °C 96-98
6. Temperatura samozapłonu °C około 430
7. Temperatura zapłonu °C około 64
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 7% obj./73% obj.
9. Cisnienie pary ok. 1,36 hPa
10. Gęstość g/cm3 1,111-1,117 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, eter etylowy, metanol, n-butanol, n-propanol
13. log P(o/w) -1,0

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 36,0-38,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001%
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002%
4. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
5. Chlorki (Cl) max. 0,0001%
6. Siarczany (SO4) max. 0,002%
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,002%
8. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,07 – 1,09
9. Kwasy organiczne (j. HCOOH) max. 0,03 %
Shopping Cart