Folie wzorcowe

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Folie wzorcowe 75 x 35 mm, imitujące powłoki ochronne na podłożach malarskich i galwanicznych oraz ścianki bulelek plastikowych, metarialne, foliowe wzorce grubości Do adiustacji (ustawiania dokładności), wzorcowania (wyznaczania błędów wskazań) oraz sprawdzania (orzekania o zgodności ze specyfikacją) warstwomierzy (mierników grubości powłok) magnetycznych, prądowirowych i ultradźwiękowych, a także do grubościomierzy magnetycznych do butelek. Wykonane z poliwęglanu o wysokiej stabliności pomiarowej i odporności temperaturowej. Do użytku między innymi w lakierniach samochodowych, galwanizerniach oraz laboratoriach badawczych i wzorcujących. Do kładzenia na podłoża malarskie i galawaniczne przy adiustacji i na płytki zerowe (stalowe lub aluminiowe) przy wzorcowaniu/ sprawdzaniu warstwomierzy. Do stosowania w temperaturze otoczenia 5-25 °C. Chronić w szczególności przed pogięciem, porysowaniem, przegrzaniem i przechłodzeniem. Przy częstym użytkowaniu wymieniać co najmniej raz w roku.

Informacje handlowe

L.p. Nazwa
1. ok. 8µm
2. ok. 10µm
3. 0k. 15µm
4. ok. 21µm
5. ok. 30µm
6. ok. 50µm
7. ok. 75µm
8. ok. 100µm
9. ok. 125µm
10. ok. 145µm
11. ok. 200µm
12. ok. 250µm
13. ok. 300µm
14. ok. 550µm
15. ok. 900µm
16. ok. 1900µm
17. ok. 4000µm
Shopping Cart