Folie wzorcowe

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Folie wzorcowe 75 x 35 mm, imitujące powłoki ochronne na podłożach malarskich i galwanicznych oraz ścianki butelek plastikowych.
Do adiustacji (ustawiania dokładności), wzorcowania (wyznaczania błędów wskazań) oraz sprawdzania (orzekania o zgodności ze specyfikacją) warstwomierzy (mierników grubości powłok) magnetycznych, prądowirowych i ultradźwiękowych, a także do grubościomierzy magnetycznych do butelek.
Folie wykonane z poliwęglanu o wysokiej stabilności pomiarowej i odporności temperaturowej
Przeznaczone do użytku między innymi w lakierniach samochodowych, galwanizerniach oraz laboratoriach badawczych i wzorcujących
Do kładzenia na podłoża malarskie i galwaniczne przy adiustacji i na płytki zerowe (stalowe lub aluminiowe) przy wzorcowaniu/ sprawdzaniu warstwomierzy
Do stosowania w temperaturze otoczenia 5-25 °C
Chronić w szczególności przed pogięciem, porysowaniem, przegrzaniem i przechłodzeniem
Przy częstym użytkowaniu wymieniać co najmniej raz do roku
Zaprojektowane w 1981 r. w Instytucie Mechniki Precyzyjnej w Warszawie i odtąd produkowane stale dla potrzeb przemysłu polskiego, zgodnie z Polską Normą PN-H-04623 oraz normą zakładową ZN-BDS-1.

Dodatkowo można zamówić do folii świadectwo wzorcowania PCA.

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Tolerancja dostawy ( ±) Dopuszczalny błąd ( ±)
1. ok. 8µm 1µm (7-9µm) 2 µm
2. ok. 10µm 3µm (7-13µm) 2 µm
3. ok. 15µm 5µm (10-20µm) 2 µm
4. ok. 21µm 5µm (16-26µm) 2 µm
5. ok. 30µm 5µm (25-35µm) 2 µm
6. ok. 50µm 5µm (45-55µm) 2 µm
7. ok. 75µm 5µm (70-80µm) 2 µm
8. ok. 100µm 5µm (95-105µm) 5 µm
9. ok. 125µm 5µm (120-130µm) 5 µm
10. ok. 145µm 5µm (140-150µm) 5 µm
11. ok. 200µm 10µm (190-210µm) 5 µm
12. ok. 250µm 40µm (210-290µm) 5 µm
13. ok. 300µm 20µm (280-320µm) 5 µm
14. ok. 550µm 50µm (500-600µm) 10 µm
15. ok. 800µm 100µm (700-900µm) 10 µm
16. ok. 900µm 100µm (800-1000µm) 10 µm
17. ok. 1900µm 100µm (1800-2000µm) 20 µm
18. ok. 4000µm 100µm (3900-4100µm) 20 µm
Shopping Cart