Fluoresceina cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H12O5
M( g/mol): 332,32
CAS: 2321-07-5
Wyczyść

Fluorescein

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5g
2. 10g
3. 25g
4. 50g
5. 500g
6. 100g
7. 250g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H12O5
2. M( g/mol) 332,32
3. CAS 2321-07-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 219-031-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor brązowy
3. Zapach słaby charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 314 – 316 (rozk ł ad)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Gęstość (g/cm3) brak danych
9. Rozpuszczalność w wodzie 0,3g/l (20°C)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol 20 g/l (20°C)
11. Ciężar nasypowy (kg/m3) brak danych
12. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Rozpuszczalność w etanolu wg przepisu
2. Straty po suszeniu max. 2,0 %
3. Wygląd zewnętrzny żółtobrązowy lub czerwonobrązowy proszek
4. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,3 %
5. Rezorcyna max. 3,0 %
6. Procentowy współczynnik absorpcji (1%; 1cm; 490±5 nm; woda+Na2CO3) min. 2200
Shopping Cart