Fenoloftaleina

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H14O4
M( g/mol): 318,33
CAS: 77-09-8
 
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5g
2. 10g
3. 25g
4. 50g
5. 100g
6. 250g
7. 500g
8. 750g
9. 1kg
10. 2kg
11. 5kg
12. 10kg
13. 20kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H14O4
2. Synonimy 3,3-bis-(4-hydroksyfenylo) ftalid
3. M( g/mol) 318,33
4. CAS 77-09-8
5. H 341, 350, 361F
6. P 201, 280, 308+313
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 201-004-7

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach słaby
4. Temperatura topnienia °C 258-263
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
9. Gęstość (g/cm3) oko ł o 1,3
10. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalna (nieznacznie w zimnej wodzie)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol około 14 g/l (20°C); łatwo rozpuszczalny w acetonie, rozpuszczalny w eterze dietylowym
12. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 350-450

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Rozpuszczalność w etanolu wg przep.
2. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przep.
3. Czułość na zmianę pH wg przep.
4. Wygląd zewnętrzny biały lub jasnożółty drobnokrystaliczny proszek
5. Barwa max. 50 j. Hazena
6. Zmiana barwy w zakresie pH: bezbarwna min. 8
7. Zmiana barwy w zakresie pH: czerwonofioletowa max. 10
8. Zawartość 0,09 – 0,11%
9. Pozostałośc po prażeniu max. 0,2%
Shopping Cart