Etanoloamina cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NH2CH2CH2OH
M( g/mol): 61,1
CAS: 141-43-5
   
Wyczyść

Ethanolamine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 1l
3. 2,5l
4. 3l
5. 5l
6. 10l
7. 20l
8. 30l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NH2CH2CH2OH
2. Synonimy 2-aminoetanol, 2-hydroksyetyloamina
3. M( g/mol) 61,1
4. CAS 141-43-5
5. H 302, 312, 332, 314
6. P 280, 302+352, 301+330+331, 305+351+338
7. RID/ADR 8, III
8. UN 2491

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny lub jasnożółty
3. Zapach amoniakalny
4. Temperatura topnienia °C 10,5
5. Temperatura wrzenia °C 170-172
6. Temperatura samozapłonu °C 410
7. Temperatura zapłonu °C 85
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 5,5% obj./17% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 24,1 mPa.s (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,015-1,018 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie b.o.
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, glikol etylenowy, chloroform, słabo rozp. w benzenie
13. pH brak danych
14. log P(w/o) -1,31

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,0 -107,0 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,4535 – 1,455
4. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,014-1,02
5. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,1%
Shopping Cart