Eozyna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H8Br4O5
M( g/mol): 647,89
CAS: 15086-94-9
Wyczyść

Eosin Y

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5g
2. 10g
3. 25g
4. 50g
5. 100g
6. 250g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H8Br4O5
2. Synonimy tetrabromofluoresceina
3. M( g/mol) 647,89
4. CAS 15086-94-9
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 239-138-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowo-brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 300
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie <0,1% (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny czerwony, drobnokrystaliczny proszek
2. Pozostałośc po prażeniu max. 0,1%
3. Rozpuszczalność w 70% (v/v) etanolu wg przepisu
4. Czułość j.wskaznik absorpcyjny wg przepisu
Shopping Cart