Eozyna żółtawa rozpuszczalna w wodzie r-r 5%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H6Br4Na2O5
M( g/mol): 691,86
CAS: 17372-87-1
Wyczyść

Eosin Y disodium salt solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H6Br4Na2O5
2. M( g/mol) 691,86
3. CAS 17372-87-1
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 241-409-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach brak danych
4. pH ~9,2
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość barwnika podstawowego ok. 50 g/l
Shopping Cart