Elektroda zespolona do pomiaru pH typ ESAGP

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Elektroda składa się z półogniwa wskaźnikowego, o potencjale zależnym od pH roztworu badanego i z półogniwa odniesienia o potencjale stałym, zależnym od składu roztworu odniesienia zawartego w elektrodzie.

Informacje handlowe

L.p. Nazwa
1.  Typ ESAgP-301W/1szt.
2.  Typ ESAgP-305W/1szt.
3. Typ SAgP-301WA/1szt.
4. Typ ESAgP-303W/1szt.
5. Typ ESKP-301WP/1szt.
6.  Typ ESAgP-305Wt/1szt.
7. Typ ESAgP-306W/1szt.
8. Typ ESAgP-306W4/1szt.
9. Typ ESAgP-307W/1szt.
10.  Typ ESAgP-341W/1szt.
11. Typ ESAgL-307W/1szt.

Parametry techniczne

L.p. Nazwa
1. Elektroda z membraną kulistą (uniwersalna) do pomiarów roztworów wodnych i słabo obciążonych ścieków. Typ ESAgP-301W
2. Elektroda w obudowie plastykowej (korpus z tworzywa odporny mechanicznie), niewymienny elektrolit. Stosowana np. w akwarystyce. Typ ESAgP-305W
3. Elektroda do pomiarów roztworów silnie alkalicznych. Typ SAgP-301WA
4. Elektroda z membraną cylindryczną do pomiarów przemysłowych (ścieków + czyszczenie mechaniczne). Typ ESAgP-303W
5. Elektroda zespolona z membraną płaską do pomiarów powierzchni płaskich (np. skóry i papieru). Typ ESKP-301WP
6. Elektroda w obudowie plastykowej (korpus z tworzywa), z bocznym tubusem (możliwośc uzupełnienia elektrolitu ). Zastosowanie np. ścieki. Typ ESAgP-305Wt
7. Elektroda z przewężeniem i membraną stożkową, pomiary w substancjach półstałych (np. mięso, sery itp.). Typ ESAgP-306W
8. Elektroda z przewężeniem i membraną stożkową, pomiary w substancjach półstałych (np. mięso, sery itp.). Typ ESAgP-306W4
9. Elektroda z przewężeniem i membraną cylindryczną do gleby i roztworów o małej objętości (np. płyny infuzyjne). Typ ESAgP-307W
10. Elektroda z membrana kulistą do wody redestylowanej lub zdejonizowanej. Typ ESAgP-341W
11. Elektroda do roztworów zawierających białka. Polecana do pomiarów w roztworach niewodnych lub tylko częściowo wodnych (LiCl). Typ ESAgL-307W
Shopping Cart