Ditizon

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H5NHNHCSN=NC6H5
M( g/mol): 256,33
CAS: 60-10-6
 
Wyczyść

Dithizone

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1g
2. 5g
3. 7,5g
4. 10g
5. 15g
6. 25g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H5NHNHCSN=NC6H5
2. Synonimy difenylotiokarbazon
3. M( g/mol) 256,33
4. CAS 60-10-6
5. H 315, 319
6. P 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 200-454-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Kolor ciemnobrunatny
2. Zapach brak danych
3. pH brak danych
4. Temperatura topnienia °C 168
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
9. Gęstość (g/cm3) brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %
2. Pozostałośc po prażeniu max. 0,2 %
3. Rozpuszczalność w 70% (v/v) etanolu min 98,0 %
Shopping Cart