Difenyloamina cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (C6H5)2NH
M( g/mol): 169,22
CAS: 122-39-4
     
Wyczyść

Diphenylamine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 50g
4. 75g
5. 100g
6. 250g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (C6H5)2NH
2. Synonimy N-fenyloanilina
3. M( g/mol) 169,22
4. CAS 122-39-4
5. H 301, 311, 331, 373, 410
6. P 273, 280, 302+352, 304+340
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach słaby
4. Temperatura topnienia °C 52 – 55
5. Temperatura wrzenia °C 302
6. Temperatura samozapłonu °C 640
7. Temperatura zapłonu °C 150
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary 0,0003 mbar (20°C), 1,3 hPa (115°C)
10. Gęstość g/cm3 1,16 (160°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,05 g/l (25°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – 450 g/l (20°C)
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Wygląd zewnętrzny drobne, białe kryształy lub łuski
3. Pozostałość po prażeniu max. 0,005 %
4. Temperatura topnienia min. 52°C
5. Rozpuszczalność w etanolu wg przepisu
6. Czułość na jony azotanowe max. 0,000001 g/ml
Shopping Cart