Dietanoloamina cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H11O2N
M( g/mol): 105,14
CAS: 111-42-2
     
Wyczyść

Diethanolamine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 20l
2. 50ml
3. 100ml
4. 250ml
5. 500ml
6. 1l
7. 2,5l
8. 3l
9. 5l
10. 10l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H11O2N
2. Synonimy 2,2’-iminodietanol; dietanoloamina; N,N-dietanoloamina; DEA
3. M( g/mol) 105,14
4. CAS 111-42-2
5. H 302, 315, 318, 373
6. P 280, 302+352, 305+351+338, 314
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz (lub delikatne kryształy)
2. Kolor bezbarwna (lub lekko zabarwiona)
3. Zapach słabo aminowy
4. Temperatura topnienia °C 28
5. Temperatura wrzenia °C 269 – 271 (rozkład termiczny > 270°C)
6. Temperatura samozapłonu °C 662,2
7. Temperatura zapłonu °C 134 (odkryty tygiel)
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,6% obj. 9,8% obj.
9. Cisnienie pary 1,33 Pa (30°C)
10. Gęstość g/cm3 1,097 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych benzen, eter, n-heptan, metanol
13. log P(o/w) -1,43
14. pH około 11 (53 g/l H2O)
15. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,4765 – 1,4775

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 – 101,0 %
2. Pozostałość po prażeniu max. 0,05 %
3. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,095 – 1,098
Shopping Cart