di-Sodu wodorofosforan bezwodny cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2HPO4
M (g/mol): 141,96
CAS: 7558-79-4
WE: 231-449-2
 
Wyczyść

Sodium phosphate dibasic

Naważka/ wielkość opakowania

50g, 100g, 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 20 kg
12. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2HPO4
2. Synonimy sodu fosforan dwuzasadowy, sodowy jednowodorofosforan
3. M (g/mol) 141,96
4. CAS 7558-79-4
5. WE 231-449-2
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do bezbarwnego
3. Zapach bez zapachu
4. pH 8,7 – 9,3
5. Temperatura topnienia °C > 240 rozkład
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,53 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 880 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 75 g/l (10°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. pH (5%, 20°C) 8,9 – 9,2
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
7. Cynk (Zn) max. 0,001 %
8. Miedź (Cu) max. 0,001 %
9. Potas (K) max. 0,01 %
10. Azot ogólny (N) max. 0,002 %
11. Wygląd zewnętrzny biały proszek
12. Straty po suszeniu max. 0,2 %
13. Ołów (Pb) max. 0,001 %
Shopping Cart