di-Sodu wersenian 2-hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C10 H14N2Na2O8 *2H2O
M (g/mol): 372,24
CAS: 6381-92-6
WE: 205-358-3
 
Wyczyść

Edetate disodium dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 5 kg
9. 15 kg
10. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C10 H14N2Na2O8 *2H2O
2. Synonimy kwasu etylenodiamin.otetraoctowego sól dwusodowa
3. M (g/mol) 372,24
4. CAS 6381-92-6
5. WE 205-358-3
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH 4-5 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 244 – 246
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 około 2,53 (w 20°C)
12. Ciężar nasypowy 400 – 500 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 100 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0 – 100,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. pH (5%, 20°C) 4,0 – 5,0
4. Chlorki (Cl) max. 0,004 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
7. Miedź (Cu) max. 0,001 %
8. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
9. Ołów (Pb) max. 0,001 %
Shopping Cart