di-Potasu winian 0,5 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H4K2O6 * 0,5H2O
M( g/mol): 235,28
CAS: 6100-19-2
 
Wyczyść

Potassium tartrate dibasic hemihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H4K2O6 * 0,5H2O
2. M( g/mol) 235,28
3. CAS 6100-19-2
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 2000 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 880 kg/m3
14. pH około 7,0 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,008 %
6. Wygląd zewnętrzny drobne, białe kryształy
7. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
8. Wolne kwasy (H2SO4) max. 0,016 %
9. Fosforany (PO4) max. 0,005 %
10. Sole amonowe (NH4) max. 0,004 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
12. Wolne zasady max. 0,012 %
13. Wolne kwasy (j.C4H6O6 max. 0,016 %
14. Wolne zasady (j. KOH) max. 0,012 %
Shopping Cart