di-Potasu szczawian 1 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2K2O4* H2O
M( g/mol): 184,24
CAS: 6487-48-5
   
Wyczyść

Potassium oxalate monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2K2O4* H2O
2. Synonimy potasowy szczawian monohydrat
3. M( g/mol) 184,24
4. CAS 6487-48-5
5. H 302, 312
6. P 262
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary brak danych
8. Gęstość g/cm3 2,13 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie 360 g/l (20°C)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
11. log P(o/w) -0,81 (obl.lit.)
12. Ciężar nasypowy około 700 – 1100 kg/m3
13. pH 7,0 – 8,5 (50g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,003 %
4. pH 7,0 – 8,5
5. Ołów (Pb) max. 0,005 %
6. Kadm (Cd) max. 0,005 %
7. Cynk (Zn) max. 0,005 %
8. Miedź (Cu) max. 0,005 %
9. Wygląd zewnętrzny bezbarwny, krystaliczny proszek
10. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,03 %
Shopping Cart