di-Amonu szczawian 1 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (NH4)2C2O4* H2O
M( g/mol): 142,1
CAS: 6009-70-7
   
Wyczyść

Ammonium oxalate monohydrat

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (NH4)2C2O4* H2O
2. Synonimy amonu szczawian monohydrat
3. M( g/mol) 142,1
4. CAS 6009-70-7
5. H 301, 312
6. P 302+ 352
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2811

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C rozkład powyżej 70
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,48 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 45g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 480 kg/m3
14. pH ok. 6,3 (50g/l H2O, 25°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0015 %
5. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,03 % (j.SO4)
Shopping Cart