Densymetr do mleka wapiennego

1,00 

Dostawca: Gomar

Wyczyść

Densymetr do mleka wapiennego przeznaczony jest do pomiaru gęstości mleka wapiennego. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 20°C i w zakresie podziałki areometrycznej. Prawidłowe odczytanie stężenia roztworu uzyskujemy przy odczycie górnym.

Informacje handlowe

Zakresy pomiaru g/cm3

Działka elementarna g/cm3

1,000÷1,300

0,005

1,000÷1,500

0,005

Shopping Cart