D-Fruktoza cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H12O6
M( g/mol): 180,16
CAS: 57-48-7
Wyczyść

D-(−)-Fructose

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250g
2. 500g
3. 750g
4. 1kg
5. 2kg
6. 5kg
7. 10kg
8. 15kg
9. 25kg
10. 25g
11. 50g
12. 100g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H12O6
2. Synonimy lewuloza
3. M( g/mol) 180,16
4. CAS 57-48-7
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C ok 105 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok 1,65 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 500g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych aceton
13. Ciężar nasypowy ok. 700-800 kg/m3
14. pH ok. 5-6 (100g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Ołów (Pb) max. 0,5 ppm
2. Chlorki (Cl) max. 0,005%
3. Arsen (As) max. 0,0001%
4. Siarczany (SO4) max. 0,005%
5. Pozostałość po prażeniu max. 0,1%
6. Woda max. 0,5%
7. Tożsamość wg przepisu
8. Wygląd i zabarwieine roztworu wg przepisu
9. Kwasowość wg przepisu
10. Skręcalność właściwa -93,5- -91,0°
11. Bar (Ba) wg przepisu
Shopping Cart