Czerwień metylowa

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C15H15N3O2
M( g/mol): 269,31
CAS: 493-52-7
Wyczyść

Methyl red

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C15H15N3O2
2. Synonimy kwas 4-dimetyloaminoazobenzeno-2′-karboksylowy
3. M( g/mol) 269,31
4. CAS 493-52-7
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 207-776-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwony lub fioletowy
3. Zapach słaby
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 181- 182
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,1 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol 2,5g/l (20°C), benzen
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 300-500

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Rozpuszczalność w etanolu wg przepisu
2. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
3. Zakres zmiany barwy pH 4,4-6,2 (czerwona-żółtopomarańczowa)
4. Wilgoć max 5,0%
5. Molowy współczynnik absorbcji E (pH 6,2; λ = 430 nm) min. 18000
6. Molowy współczynnik absorbcji E (pH 4,4; λ = 520 nm) min. 39000
Shopping Cart