Czerwień fenolowa

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C19H13NaO5S
M( g/mol): 376,36
CAS: 34487-61-1
Wyczyść

Phenol red sodium salt

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 7,5 g
3. 10 g
4. 15 g
5. 25 g
6. 50 g
7. 1 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C19H13NaO5S
2. M( g/mol) 376,36
3. CAS 34487-61-1
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 252-057-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor ciemno- czerwony do brązowego
3. Zapach bez zapachu
4. pH pK- 7,9
5. Temperatura topnienia °C 285
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 100 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) brak danych
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Rozpuszczalność w etanolu wg przepisu
2. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
3. Czułość na zmianę pH wg przepisu
4. Straty po suszeniu max. 1,5%
5. Wygląd zewnętrzny brunatnoczerwony krystaliczny proszek
6. Procentowy współczynnik absorpcji E (1%, 1cm, pH 6,5) min. 500
7. Procentowy współczynnik absorpcji E( 1%, 1cm, pH 8,0) min. 1000
Shopping Cart