Cyny (II) chlorek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: SnCI2
M( g/mol): 189,62
CAS: 7772-99-8
 
Wyczyść

Tin (II) chloride dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 25 kg
10. 1 kg
11. 2 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny SnCI2
2. Synonimy cynawy chlorek
3. M( g/mol) 189,62
4. CAS 7772-99-8
5. H 302, 315, 317, 319, 335
6. P 280, 302+ 352, 305+ 351+ 338
7. RID/ADR 8, III
8. UN 3260

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach prawie bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 245 – 247
5. Temperatura wrzenia °C 622 – 624
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary nie dotyczy
8. Gęstość g/cm3 3,65
9. Rozpuszczalność w wodzie 2700g/l (20°)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
11. pH około 2,0 (100 g/l H2O , 20°C

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,01%
3. Wygląd zewnętrzny biały proszek
4. Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,05%
5. Arsen (As) max. 0,0002%
6. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
7. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,05 %
8. Metale ciężkie (Pb+Cu+Zn+Co+Ni+Mn) max. 0,05 %
Shopping Cart