Cynku stearynian cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C36H70O4Zn
M( g/mol): 632,33
CAS: 557-05-1
 
Wyczyść

Zinc stearate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 75 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 10 g
9. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C36H70O4Zn
2. M( g/mol) 632,33
3. CAS 557-05-1
4. H 335
5. P 304+ 340
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach słaby
4. Temperatura topnienia °C 118- 122
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy ok. 80- 130 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0%
2. Ołów (Pb) max. 0,005%
3. Wygląd zewnętrzny biały proszek lub z lekkim kremowym odcieniem
4. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,1%
Shopping Cart