Cynku siarczan 7 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: ZnSO4 *7H2O
M( g/mol): 287,54
CAS: 7446-20-0
       
Wyczyść

Zinc sulfate heptahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 kg
2. 15 kg
3. 25 kg
4. 50 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 750 g
9. 1 kg
10. 2 kg
11. 3 kg
12. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny ZnSO4 *7H2O
2. Synonimy kwasu siarkowego sól cynkowa siedmiowodna
3. M( g/mol) 287,54
4. CAS 7446-20-0
5. H 302, 318, 410
6. P 273, 280, 301+ 330+ 331, 305+ 351+ 338, 309, 310
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 38- 280 wydzielanie wody krystalicznej, około 600°C rozkład termiczny
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,97 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 960 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol- praktycznie nie rozpuszcza się (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 800-100 kg/m^3
14. pH 4-6 (50g/l, H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0 % – 100,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. pH 4,4 – 5,6 (5%, 20ºC)
5. Potas (K) max. 0,005 %
6. Sód (Na) max. 0,005 %
7. Wapń (Ca) max. 0,005 %
8. Ołów (Pb) max. 0,003 %
9. Kadm (Cd) max. 0,003 %
10. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
11. Arsen (As) max. 0,0005 %
12. Azot ogólny (N) max. 0,002 %
Shopping Cart