Cynku octan 2 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Zn(CH3COO)2 · 2H2O
M( g/mol): 219,49
CAS: 5970-45-6
   
Wyczyść

Zinc acetate dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Zn(CH3COO)2 · 2H2O
2. Synonimy sól cynkowa kwasu octowego
3. M( g/mol) 219,49
4. CAS 5970-45-6
5. H 302, 410
6. P 262, 273, 280
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach słaby kwasu octowego
4. Temperatura topnienia °C >100 (wydzielenie wody krystalicznej, rozkład termiczny)
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,77 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 430 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 900 kg/m3
14. pH około 6-7 (50g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. pH 6,0- 8,0 (5%, 20°C)
5. Sód (Na) max. 0,01 %
6. Wapń (Ca) max. 0,005 %
7. Ołów (Pb) max. 0,005 %
8. Miedź (Cu) max. 0,005 %
9. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
Shopping Cart