Cynku chlorek bezwodny cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: ZnCI2
M( g/mol): 136,28
CAS: 7646-85-7
       
Wyczyść

Zinc chloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny ZnCI2
2. Synonimy dichlorek cynku, chlorek cynku (II)
3. M( g/mol) 136,28
4. CAS 7646-85-7
5. H 302, 314, 335, 410
6. P 273,0280, 301+ 330+331, 305+ 351+ 338
7. RID/ADR 8, III
8. UN 2331

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny lub biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C ok. 300
5. Temperatura wrzenia °C 732
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary 1 hPa (428°C)
8. Gęstość g/cm3 2,91 (25°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie 4320 g/l ( 22°C)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych eter etylowy i alkohol etylowy
11. Ciężar nasypowy ok. 1400- 1800 kg/m3
12. pH okołon5 (100g/ l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
3. Ołów (Pb) max. 0,002 %
4. Kadm (Cd) max. 0,001 %
5. Miedź (Cu) max. 0,002 %
6. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 1 %
Shopping Cart