Cynku chlorek 10 % cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: ZnCI2
M( g/mol): 136,28
CAS: 7646-85-7
     
Wyczyść

Zinc chloride solution 5 %

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml
3. 1 l
4. 2,5 l
5. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny ZnCI2
2. M( g/mol) 136,28
3. CAS 7646-85-7
4. H 314, 411
5. P 280, 301+ 330+ 331, 305+ 351+ 338
6. RID/ADR 8, III
7. UN 3264

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary brak danych
8. Gęstość g/cm3 1,089 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych eter etylowy, alkohol etylowy
11. pH około 5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10,0 ± 0,5 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1,0889
Shopping Cart