Cynku azotan 6 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Zn(NO3)2*6H2O
M( g/mol): 297,46
CAS: 10196-18-6
     
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100g
2. 250g
3. 500g
4. 750g
5. 1kg
6. 2kg
7. 5kg
8. 10kg
9. 15kg
10. 25kg
11. 50g

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Zn(NO3)2*6H2O
2. Synonimy sól cynkowa kwasu azotowego
3. M( g/mol) 297,46
4. CAS 10196-18-6
5. H 272, 302, 315, 319, 335, 410
6. P 272, 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1514

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 36°C
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,06 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1800g/l(20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH 5,1 (50g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%
3. Żelazo (Fe) max.0,005%
4. Potas (K) max. 0,02%
5. Sód (Na) max. 0,02%
6. Wapń (Ca) max. 0,02%
7. Ołów (Pb) max. 0,02%
8. Wygląd zewnętrzny biały kryształ
9. Chlorki (Cl) max. 0,005%
10. Wolne kwasy (j. HNO3) max. 0,04 %
Shopping Cart