Cynku azotan 6 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Zn(NO3)2·6H2O
M( g/mol):297,46
CAS:10196-18-6
       
Wyczyść

Zinc nitrate hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Zn(NO3)2·6H2O
2. Synonimy sól cynkowa kwasu azotowego
3. M( g/mol) 297,46
4. CAS 10196-18-6
5. H 272, 302, 315, 319, 335, 410
6. P 272, 302+ 352, 305+ 351+338
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1514

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 36
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,06 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1800 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH 5,1 (50g/l, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,05 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Wapń (Ca) max. 0,01 %
5. Ołów (Pb) max. 0,005 %
6. Magnez (Mg) max. 0,002 %
7. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
8. Wygląd zewnętrzny biały kryształ
9. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
11. Amoniak (NH3) max. 0,01 %
12. Nikiel (Ni) max. 0,0005 %
Shopping Cart