Chlorki- testy fotometryczne Spectroquant

1,00 

Wyczyść

Testy Spectroquant dostępne w formie odczynnikowych zestawów testowych lub testów kuwetowych.  Wszystkie metody analityczne Spectroquant są walidowane.

Informacje handlowe

L.p. Zakres/ metoda
1.  5-125 mg/l Clmetoda z tiocyjanianem żelaza (III)
2. 10-250 mg/l Cl–  metoda z tiocyjanianem żelaza (III)
Shopping Cart