Chlor i pH test (zakres 0,1-1,5 mg/lCl2 i pH(6,8-7,8)

1,00 

Dostawca: Merck Millipore Sp. z o.o.
Wyczyść

Chlor wolny i całkowity- metoda kolorymetryczna z naczyniem do porównywania barw, DPD, zakres  0.1-0.3-0.6-1.0-1.5mg/l Cl2

pH: 6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 MColortest™ wskaźnik czerwień fenolowa

Informacje handlowe

L.p. Wielkość opakowania
1. 200 testów (chlor), 200 testów (pH)

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Parametr Chlor i pH – test
2. Podziałka 0,1-0,3-0,6-1-1,5 mg/l Cl2, pH 6,8-7,1-7,4-7,6-7,8
3. Liczba testów 200 (chlor), 200 (pH)
4. Metoda DPD i wskaźnik czerwień fenolowa
5. System Aquamerck
6. Typ CV – naczynko do porównania barwy
Shopping Cart