Azotany 10-150 mg/l – test w wodach słodkich

1,00 

Dostawca: Merck Millipore Sp. z o.o.
Wyczyść

Metoda: kolorymetryczna z kartą barw 10 – 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 mg/l NO₃⁻

Informacje handlowe

L.p. Wielkość opakowania
1. 100 testów

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Parametr Azotany – test w wodach słodkich
2. Podziałka 10-25-50-75-100-125-150 mg/l NO3
3. Liczba testów 100
4. Nr katalogowy 1.11169.0001
5. Metoda Kwas sulfanilowy/ kwas gentyzynowy
6. System Aquamerck
7. Typ CC – karta barw
Shopping Cart