Automatyczna biureta Schillinga z paskiem Schellbacha

1,00 

Wyczyść

Biurety automatyczne Schilinga z przyciskiem spustowym i mikrośrubą charakteryzują się prostą obsługą, dokładnością i odpornością na uszkodzenia.

Napełnienie następuje poprzez ściśnięcie butli z titrantem, miareczkowanie wstępne przeprowadza się za pomocą przycisku spustowego. Miareczkowanie końcowe możliwe jest dzięki śrubie dociskowej, dzięki której możliwe jest dozowanie kropla po kropli.

Biurety automatyczne Schilinga charakteryzują się następującymi parametrami:

1. Automatycznie ustawianie „0”

2. Szklana rurka biurety z paskiem Schelbacha (ułatwiającym prawidłowy odczyt wartości)

3. Podziałka niebieska – doskonale widoczna na tle paska Schellbacha; proste odpowietrzenie, bez wystających rurek szklanych

4. Stabilna podstawka, proste i dokładne miareczkowanie

5. Odporna chemicznie plastikowa butelka na titrant

Biureta dostępna również w kl. A i w wersji oranż ( prosimy zaznaczyć dodatkowe parametry w zapytaniu ofertowym).

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Pojemność/ podziałka/ pasek Schellbacha 5ml/ 0,05ml/ tak/ pojemność butli 500ml
2. Pojemność/ podziałka/ pasek Schellbacha 10ml/ 0,05ml/ tak/ pojemność butli 500ml
3. Pojemność/ podziałka/ pasek Schellbacha 15ml/ 0,1ml/ tak/ pojemność butli 1000ml
4. Pojemność/ podziałka/ pasek Schellbacha 25ml/ 0,1ml/ tak/ pojemność butli 1000ml
5. Pojemność/ podziałka/ pasek Schellbacha 50ml/ 0,1ml/ tak/ pojemność butli 1000ml

Informacje handlowe

L.p. Pojemność/ wielkość opakowania
1. 5ml/1szt.
2. 10ml/1szt.
3. 15ml/ 1 szt.
4. 25ml/ 1 szt.
5. 50ml/ 1 szt.
Shopping Cart