Amonu chlorek roztwór mianowany 0,1 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NH4Cl
M( g/mol): 53,49
CAS: 12125-02-9
WE: 235-186-4
Wyczyść

Ammonium chloride standard solutions

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NH4Cl
2. M( g/mol) 53,49
3. CAS 12125-02-9
4. WE 235-186-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
5. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
6. pH ok. 2,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,0996- 0,1004 mol/l
Shopping Cart