Przyrzady wielofunkcyjne

W laboratoriach najczęściej korzystamy z przyrządów pozwalających na pomiar jednej funkcji (pH, konduktancji, zawartości tlenu, potencjału redox). Warto jednak zastanowić się nad wyborem przyrządu umożliwiającego pomiar kilku funkcji z wykorzystaniem jednego przyrządu. Są to mierniki wieloparametrowe mierzące np. pH, mV, przewodność, temperaturę, tlen. Maksymalnie rozbudowane przyrządy wielofunkcyjne mierzą nawet do 8 funkcji.
Poszczególne funkcje pomiarowe w przyrządzie wielofunkcyjnym zapewniają taką samą dokładność i funkcje dodatkowe jakie są spotykane w pojedynczych przyrządach. Cena takiego przyrządu jest bardziej korzystna, niż cena zakupu kilku przyrządów z jedną funkcją. Duży nacisk położono na ujednolicenie sposobu obsługi wszystkich funkcji, co ułatwia naukę i zapamiętania sposobu postępowania.