Odważki analityczne i roztwory mianowane

Odważki analityczne i roztwory mianowane

Odważki analityczne to precyzyjnie odmierzone próbki odczynnika chemicznego przeznaczone do sporządzenia roztworu mianowanego. Godne uwagi jest to, że odważki analityczne mają określoną niedokładność pomiaru. W związku z tym przygotowany roztwór mianowany ma dokładnie określone stężenie, wyrażone w molach na litr.

Podsumowując – Fiksanal – odważka analityczna odczynnika chemicznego (w postaci stałej lub roztworu), przechowywana w ampułce, wykonanej z tworzywa sztucznego w formie umożliwiającej ilościowe przeniesienie odczynnika do kolby miarowej.

Dzięki fiksanalkom szybko sporządzamy roztwór o ustalonym stężeniu danego odczynnika, z niewielkim błędem, dzięki czemu nie musimy mianować roztworu w przypadku niektórych analiz.

Roztwory mianowane

Roztwory podstawowych odczynników o określonym stężeniu molowym wykorzystywane do miareczkowania.

Metodą analizy miareczkowej oznaczamy składnik w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, które wyznaczono poprzez nastawienie jego miana.