Wizualne testy do analizy wody i ścieków

  • Merck testy
Szybkie wizualne testy do analizy wody i ścieków

to kompletne zestawy zawierające wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia.

Wykorzystujemy tu metody  które pozwalają  oznaczyć parametry wody do picia, wód powierzchniowych i ścieków.

Szybkie wizualne testy umożliwiają oznaczenie niskich stężeń przy zachowaniu wystarczającej dokładności.

Odczynniki w zestawach szybkich testów są pakowane w bardzo praktyczne opakowania z dołączoną szczegółową instrukcją wykonywania oznaczeń. Nie zawierają niebezpiecznych substancji.

Reasumując:

Zestawy odczynników- szybkie testy do oznaczeń kolorymetrycznych i miareczkowych to:

  • wysokiej jakości odczynniki chemiczne
  • zestawy natychmiast gotowe do uzyccia
  • instrukcja obsługi
  • duża dokładność odczytu wyników
  • szeroki zakres pomiarowy
  • barwa własna i mętność próbek kompensowana w trakcie wykonywania oznaczeń
  • odczynniki nietoksyczne
  • opakowanie wystarcza na 50-400 oznaczeń